Image 0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

LEGISLATIE

Conform Legii 50 din 29 iulie 1991privind autorizarea executarii constructiilor, pentru realizarea unei cosntructii, amplasarea unei reclame luminoase/panou publicitar si pentru orice modificari aduse constructiilor existente (extindere, recompartimentare, consolidare, modificare fatad, schimbare destinatie, desfiintare partiala, transformare) este necesara obtinerea unei autorizatii de construire de la Primarie.
Obtinerea unei autorizatii de construire implica 3 etape:obtinerea unui certificat de urbanism(acord de principiu al Primariei), obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si obtinerea autorizatiei de construire.
Termenele legale sunt de 30 zile de la data depunerii documentatiilor aferente (30 zile pentru obtinerea certificatului de urbanism, 30 zile pentru obtinerea avizelor solicitate prin intermediul certificatului de urbanism si 30 de zile obtinerea autorizatiei de construire).
Autorizatia de construire are o valabilitate limitata: inceperea executiei lucrarilor trebuie realizata in maxim 1an de la eliberarea autorizatiei, cu singura posibilitate de prelungire pentru inca 12luni.
Executia lucrarilor trebuie sa respecte documentatia tehnica anexa la autorizatia de construire. Orice modificare aparuta ulterior intocmirii proiectului de arhitectura aferent autorizarii implica reluarea intregii proceduri de autorizare.
Conform Legii 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in costructii, la finalizarea lucrarilor autorizate trebuie intocmit un proces-verbal de receptie la Inspectoratul de Stat in Constructii si la Primaria emitenta a autorizatiei de construire.
Conform Regulamentului de publicitate, amplasarea obiectelor de semnalistica publicitara (firme luminoase, casete luminoase, banner, mesh, panou publicitar, litere volumetrice, tv screen, sigle spectral, copertine) trebuie sa respecte o serie de reglementari stabilite in sedinte ale Consiliilor Locale ale Primariilor.

 

Obtinerea unei autorizatii de construire implica 3 etape:obtinerea unui certificat de urbanism(acord de principiu al primariei), obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si obtinerea autorizatiei de construire.